Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра хімічного матеріалознавства

Навчальна спеціалізація «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика»
Кафедра бере участь у підготовці студентів за міжкафедральними спеціалізаціями
«Фармацевтична хімія» і «Комп'ютерна хімія та молекулярний дизайн»


Дистанційне навчання

Актуальні проблеми фізичної хімії
Основи хімічної технології
Теоретичні методи хімії поверхні
Кількісний фізико-хімічний аналіз
Молекулярне Моделювання (квантова хімія)
Сучасні комп’ютерні методи в хімії (проф. В.Іванов, проф. О.Коробов)
Статистика та хемометричні методи

Матеріали для студентів

Статистичні і хемометричні методи в хімії (Пантелеймонов А.В.)
Хемоінформатика та інформаційні технології для хіміків
Загальна та хімічна екологія
Фізичні методи дослідження (UV-Vis спектроскопія)
Хімія високомолекулярних сполук. Приклад білету екзаменаційної роботи (7-й семестр)
Хімія високомолекулярних сполук. Описи лабораторних робіт.
Органічна хімія (архів включає презентації лекцій і нвчальний посібник)
Основи синтезу органічних речовин і матеріалів
Токсикологія (архів)
Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну

Повернутися на головну сторінку