Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра хімічного матеріалознавства

Розклад занять на I семестр 2016/2017 навчального року

 

Навчальна спеціалізація «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика»

Кафедра бере участь у підготовці студентів за міжкафедральними спеціалізаціями 

«Фармацевтична хімія» і «Комп'ютерна хімія та молекулярний дизайн»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

 

Програми навчальних дисциплін 

Актуальні проблеми фізичної хімії

Хімія високомолекулярних сполук

Основи хімічної технології

Хемінформатика та інформаційні технології для хіміків

Хемоінформатика і хемометрія

Загальна та хімічна екологія

Сучасні методи дослідження та аналізу матеріалів

Фізичні методи дослідження

Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну

Токсикологія

 

Матеріали для студентів

Органічна хімія

Статистичні і хемометричні методи в хімії (Холін Ю.В.)

Інформатика та інформаційні технології

Екологія

Підручники, начавчальні посібники з хімії високомолекулярних сполук

Презентації до лекцій з курсу "Хімія високомолекулярних сполук" (Холін Ю.В.). Презентації: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Презентації до лекцій з курсу "Хімія високомолекулярних сполук" (Ільяшенко Р.Ю.). Презентації: 1, 2, 3, 4, 5.

Хімія високомолекулярних сполук. Приклад білету контрольної роботи (6-й семестр)

Хімія високомолекулярних сполук. Описи лабораторних робіт.

Органічна хімія

Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну

Основи синтезу органічних речовин і матеріалів

Хемометричні методи аналізу даних (5-й курс)

 

Повернутися на головну сторінку