Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра хімічного матеріалознавства
Розклад занять на I семестр 2019/2020 навчального року

Навчальна спеціалізація «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика»
Кафедра бере участь у підготовці студентів за міжкафедральними спеціалізаціями
«Фармацевтична хімія» і «Комп'ютерна хімія та молекулярний дизайн»


Програми навчальних дисциплін

Актуальні проблеми фізичної хімії
Хімія високомолекулярних сполук
Основи хімічної технології
Хемінформатика та інформаційні технології для хіміків
Хемоінформатика і хемометрія
Загальна та хімічна екологія
Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну
Статистичні та хемометричні методи в хімії
Прикладна квантова хімія
Сучасний органічний синтез
Теоретичні методи хімії поверхні та твердого тіла
Молекулярне моделювання
Сучасні комп’ютерні методи в хімії
Токсикологія
Молекулярний дизайн нових біолоічно активних речовин
Виробнича практика (ОНП)
Виробнича практика (ОПП)Матеріали для студентів

Органічна хімія
Статистичні і хемометричні методи в хімії (Пантелеймонов А.В.)
Інформатика та інформаційні технології
Екологія
Підручники, начавчальні посібники з хімії високомолекулярних сполук
Хімія високомолекулярних сполук. Презентації до лекцій (Рошаль О.Д.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Хімія високомолекулярних сполук. Презентації до лекцій (Захаров А.Б.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Хімія високомолекулярних сполук. Приклад білету контрольної роботи (6-й семестр)
Хімія високомолекулярних сполук. Приклад білету екзаменаційної роботи (7-й семестр)
Хімія високомолекулярних сполук. Описи лабораторних робіт.
Органічна хімія
Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну
Основи синтезу органічних речовин і матеріалів
Хемометричні методи аналізу даних (5-й курс)

Повернутися на головну сторінку