Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра хімічного матеріалознавства
Розклад занять на II семестр 2020/2021 навчального року

Навчальна спеціалізація «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика»
Кафедра бере участь у підготовці студентів за міжкафедральними спеціалізаціями
«Фармацевтична хімія» і «Комп'ютерна хімія та молекулярний дизайн»


Дистанційне навчання

Актуальні проблеми фізичної хімії 1, 2, 3
Кількісний фізико-хімічний аналіз

Молекулярне Моделювання (квантова хімія, лекції): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Молекулярне Моделювання (квантова хімія, приклад оформлення лабораторної роботи)
ЗБIРНИК ЗАВДАНЬ З КУРСУ ПРИКЛАДНА КВАНТОВА ХIМIЯ

Основи хімічної технології 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Сучасні комп’ютерні методи в хімії 1, 2, 3, 4, 5, 6
Статистика та хемометричні методи
Теоретичні методи хімії поверхні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Хімія високомолекулярних сполук. Дивись нижче (Матеріали для студентів)Матеріали для студентів

Органічна хімія
Статистичні і хемометричні методи в хімії (Пантелеймонов А.В.)
Інформатика та інформаційні технології
Екологія
Підручники, начавчальні посібники з хімії високомолекулярних сполук
Хімія високомолекулярних сполук. Презентації до лекцій (Рошаль О.Д.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Хімія високомолекулярних сполук. Презентації до лекцій (Захаров А.Б.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Хімія високомолекулярних сполук. Приклад білету контрольної роботи (6-й семестр)
Хімія високомолекулярних сполук. Приклад білету екзаменаційної роботи (7-й семестр)
Хімія високомолекулярних сполук. Описи лабораторних робіт.
Органічна хімія
Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну
Основи синтезу органічних речовин і матеріалів
Хемометричні методи аналізу даних (5-й курс)

Повернутися на головну сторінку