Матеріали до курсу "Молекулярне Моделювання (Квантова Хімія)"

Лектор: д.х.н., проф. Іванов Володимир Венедиктович

Робоча програма курсу

Презентації до лекцій 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Приклад оформлення звіту з лабораторної роботи

Завдання для виконання лабораторних робіт можна знайти в посібнику:
"Збірник завдань з курсу прикладна квантова хімія"

Програми, що використовуються при виконанні лабораторних робіт курсу:
GAMESS, Avogadro, ChemCraft.Повернутися на головну сторінку