Матеріали до курсу "Сучасні компьютерні методи в хімії"

Програма курсу

Лектор: д.х.н., проф. Іванов В.В.

Презентації до лекцій 1, 2, 3, 4, 5.

Приклад оформлення звіту з лабораторної роботи

Програми, що використовуються при виконанні лабораторних робіт курсу:
Avogadro, paDEL-Descriptor, Jmol, PyMol, MGLTools, AutoDock Vina.

Лектор: д.х.н., проф. Коробов О.І.

Задачі Хімічної Кінетики


Повернутися на головну сторінку