Материали до курсу "Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну"

Викладач: к.х.н., доц. Христенко Інна Василівна

Робоча програма

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Теми самостійної роботи

Приклад екзаменаційних білетів

Повернутися на головну сторінку