Материалы до курсу "Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну"

Викладачі: д.х.н., проф. Холін Юрій Валентинович (денне відділення), к.х.н., ст. викладач Христенко Інна Василівна

Робоча програма

Конспект лекций

Лабораторные работы

Теми самостійної роботи

Приклад екзаменаційних білентів

Опис програми CLINP 2.1

Повернутися на головну сторінку