Материалы до курсу "Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну"

Викладач: к.х.н., доц. Христенко Інна Василівна

Робоча програма

Конспект лекций

Лабораторные работы

Теми самостійної роботи

Приклад екзаменаційних білентів

Опис програми CLINP 2.1

Повернутися на головну сторінку